BÜRÜNCƏK

BÜRÜNCƏK I is. Bürünməyə yarayan örtü, üst paltarı. Bu gecə məndən yatdı yoxdu, gərək bir bürüncək götürəm (C.Məmmədquluzadə).

BÜRÜNCƏK II is. bot. Taxıllar qrupuna mənsub birillik ot bitkisi.

 

BÜRÜNCƏK sözü nədir? – BÜRÜNCƏK sozu nedir? – BÜRÜNCƏK sözünun mənası – BÜRÜNCƏK sozunun omonimi – BÜRÜNCƏK sözünün omonimi – BÜRÜNCƏK omonimi – BÜRÜNCƏK basqa menasi var mi? – BÜRÜNCƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın