BULAMAQ

BULAMAQ I f. Batırmaq, çirkləndirmək. Elxan girdi palçığa; Üstbaşını buladı (T.Elçin).

BULAMAQ II f. Tərpətmək, yellətmək. Toplan görüb utandı; Quyruğunu buladı (T.Elçin).

 

BULAMAQ sözü nədir? – BULAMAQ sozu nedir? – BULAMAQ sözünun mənası – BULAMAQ sozunun omonimi – BULAMAQ sözünün omonimi – BULAMAQ omonimi – BULAMAQ basqa menasi var mi? – BULAMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın