BÖLÜK

BÖLÜK I is. hərb. Piyada və bəzi xüsusi qoşun hissələrində batalyon tərkibinə daxil olan əsgəri hissə; rota. İstehkam bölüyü Kornilovka yaxınlığında qatardan töküldü (Mir Cəlal).

BÖLÜK II is. Parça, tikə. Tağı əmi qırğını alıb başını kəsdi. Sonra iki bölük edərək tulalara atdı (S.S.Axundov).

 

BÖLÜK sözü nədir? – BÖLÜK sozu nedir? – BÖLÜK sözünun mənası – BÖLÜK sozunun omonimi – BÖLÜK sözünün omonimi – BÖLÜK omonimi – BÖLÜK basqa menasi var mi? – BÖLÜK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın