BLOK

BLOK I is. [ fr. ] Dövlətlərarası, partiyalararası ittifaq; birlik.

BLOK II is. [ ing. ] tex. Ağır şeyləri qaldırmaq üçün sadə mexanizm.

BLOK III is. [ ing. ] Böyük binada mənzillər qrupu. Dördüncü blokun qabağında saxladı: – Düşün, üçüncü mərtəbə, iyirmi beşinci mənzil sizindir (M.İbrahimov).

BLOK IV is. [ ing. ] Dəmiryolunda semaforu açıb-bağlamaq üçün elektrik aparatı.

BLOK V is. [ ing. ] Betondan (sement və dəmir) quraşdırılmış tikinti materialı.

 

BLOK sözü nədir? – BLOK sozu nedir? – BLOK sözünun mənası – BLOK sozunun omonimi – BLOK sözünün omonimi – BLOK omonimi – BLOK basqa menasi var mi? – BLOK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın