BİŞMƏK

BİŞMƏK I f. Odda qızartmaq və ya suda qaynatmaqla yeyiləcək hala gətirilmək. Qulplu qazanlarda xörək bişər, qara zurna dilə gələrdi. Düz nağıllardakı kimi üç gün, üç gecə çalıb-oynayardılar (İ.Şıxlı).

BİŞMƏK II f. Ustalaşmaq, püxtələşmək, təcrübələnmək. Ancaq hələlik burada bişərsən, sonra baxarıq (S.Rəhimov).

 

BİŞMƏK sözü nədir? – BİŞMƏK sozu nedir? – BİŞMƏK sözünun mənası – BİŞMƏK sozunun omonimi – BİŞMƏK sözünün omonimi – BİŞMƏK omonimi – BİŞMƏK basqa menasi var mi? – BİŞMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın