BİC

BİC I is. dan. Ağac və kolların kötüyündən, yaxud gövdəsindən çıxan xırda zoğ, pöhrə. Əncir ağacının bici çoxdur, kəsmək lazımdır.

BİC II sif. dan. Rəsmi nikahda olmayan ata-anadan doğulmuş uşaq. Söylə, bəlkə – bic doğulub; Atasından yox xəbəri? (B.Vahabzadə).

BİC III sif. Çox hiyləgər, fəndgir. Bildi ki, oğlu necə bic və haramzadədir (M.F.Axundzadə).

 

BİC sözü nədir? – BİC sozu nedir? – BİC sözünun mənası – BİC sozunun omonimi – BİC sözünün omonimi – BİC omonimi – BİC basqa menasi var mi? – BİC sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın