BATMAN

BATMAN I is. köhn. 8 kiloqram ağırlığında çəki ölçüsü. Bir misqal ondan bir batman misə vurur, xalis gümüş olur (M.F.Axundzadə).

BATMAN II is. [ fr. ] Baletin xüsusi növü.

 

BATMAN sözü nədir? – BATMAN sozu nedir? – BATMAN sözünun mənası – BATMAN sozunun omonimi – BATMAN sözünün omonimi – BATMAN omonimi – BATMAN basqa menasi var mi? – BATMAN sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın