BASMA

BASMA I is. Saçı boyamaq üçün rəng. O, başına həmişə basma qoyardı.

BASMA II is. tar. Üzərində tatar xanın şəkli olan möhür.

BASMA III is. Yazı qurulayan, suçəkən kağız. Bəli, uzun sözün qısası, yazdım bu hekayəni, basma ilə quruladım (Ə.Əliyev).

BASMA IV is. Naxış, rəng və s. basılmış. Qanovuz köynəyin atlaz çutqusu; Yaşıl basmaları nə gözəl imiş (Aşıq Abbas).

BASMA V is. Çap, mətbu. Əksəri qayış cildli Təbriz basmasıdır (Çəmənzəminli).

BASMA VI is. məh. Kömür yandıran. Kömürçülər bir dəstə basmaçı görüb, özdəriçin basma qoymiyə göndərdilər (“Dialektoloji lüğət”).

 

BASMA sözü nədir? – BASMA sozu nedir? – BASMA sözünun mənası – BASMA sozunun omonimi – BASMA sözünün omonimi – BASMA omonimi – BASMA basqa menasi var mi? – BASMA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın