BAŞLIQ

BAŞLIQ I is. Yağışdan, soyuqdan, küləkdən qorunmaq üçün başa geyilən örtük. Əynində boz şinel, başında başlıq; Nəysə pıçıldayır o, fəhlələrə (S.Vurğun).

BAŞLIQ II is. xüs. Sərlövhə, məqalənin adı. Reyhan .. əlində rəngli qələm qəzetə başlıq çəkir (Mir Cəlal).

BAŞLIQ III is. etnoqr. Qızın ata-anasına oğlan tərəfindən verilən mal, yolpulu, südpulu. Reyhan büsbütün məyus qayıtmışdı. Çünki qıza ağır başlıq istəmişdilər (A.Şaiq).

BAŞLIQ IV is. Nəfər mənasında. Qəribədir, altı başlıq külfəti bir inək, bir oraqla dolandıran atası Möhsün kişi də deyirdi (N.Babayev).

 

BAŞLIQ sözü nədir? – BAŞLIQ sozu nedir? – BAŞLIQ sözünun mənası – BAŞLIQ sozunun omonimi – BAŞLIQ sözünün omonimi – BAŞLIQ omonimi – BAŞLIQ basqa menasi var mi? – BAŞLIQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın