BARMAQ

BARMAQ I is. İnsan və bəzi heyvanların əl və ayaqlarının qurtaracağındakı beş mütəhərrik üzvdən hər biri. Daş dəyməsin birisinin ayağına; Birisinin barmağına (M.Əliyev).

BARMAQ II is. dan. Simli musiqi alətində çalan sazəndənin şəxsi yaradıcılığından doğan ən xırda xallar, çox kiçik, lakin bitkin instrumental epizodlar.

BARMAQ III is. Bir işin gizli iştirakçısı olmaq, xəbəri olmaq, əli olmaq. Bu işdə yəqin onun da barmağı var (C.Cabbarlı).

 

BARMAQ sözü nədir? – BARMAQ sozu nedir? – BARMAQ sözünun mənası – BARMAQ sozunun omonimi – BARMAQ sözünün omonimi – BARMAQ omonimi – BARMAQ basqa menasi var mi? – BARMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın