BARABAN

BARABAN I is. Təbil. Çalındı tunc, baraban, ordu döndü dənizə… (A.İldırım).

BARABAN II is. tex. Müxtəlif maşınların və mexanizmlərin silindr şəkilli hissəsi. – Ərşad, gəl gör baraban niyə parçanı yuxarı dartmır? (S.Qədirzadə).

BARABAN III is. anat. Orta qulağın içi.

 

BARABAN sözü nədir? – BARABAN sozu nedir? – BARABAN sözünun mənası – BARABAN sozunun omonimi – BARABAN sözünün omonimi – BARABAN omonimi – BARABAN basqa menasi var mi? – BARABAN sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın