BAL

BAL I is. Arıların çiçək və meyvə şirəsindən hasil etdikləri qatı şirin maddə. Dodaqların şəkər dadır, bal dadır; Gözəllikdə olmaz sənə tay, gözəl (S.Rüstəm).

BAL II is. [ fars. ] klas. Qanad. Döyüşdükcə qoca qartal; Qüvvət alır balü pəri (S.Vurğun).

BAL III is. [ fr. ] Böyük rəqs gecəsi. Üzünü görmədim zər poqonların; Görmədim balını dvoryanların (S.Vurğun).

BAL IV is. [ fr. ] Məktəblərdə qiymət dərəcəsi; külək; zəlzələ və ya dalğanın ölçü vahidi. Los-Anceles şəhərində zəlzələ olmuş, zəlzələnin gücü 9 bala çatırdı.

 

BAL sözü nədir? – BAL sozu nedir? – BAL sözünun mənası – BAL sozunun omonimi – BAL sözünün omonimi – BAL omonimi – BAL basqa menasi var mi? – BAL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın