BAĞLIQ

BAĞLIQ I is. Bağ salmaq üçün yararlı yer, bağ olan yer. Bu çayın o biri tərəfi isə gözəl bağlıq idi (A.Şaiq).

BAĞLIQ II is. Bağlamaq, bənd etmək üçün yun və pambıqdan əyrilmiş ip, sap və s. Dünən ona bir bağlıq yun vermişəm.

 

BAĞLIQ sözü nədir? – BAĞLIQ sozu nedir? – BAĞLIQ sözünun mənası – BAĞLIQ sozunun omonimi – BAĞLIQ sözünün omonimi – BAĞLIQ omonimi – BAĞLIQ basqa menasi var mi? – BAĞLIQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın