BAĞLAMA

BAĞLAMA I is. Bağışlanmış şey, boğça. Qoltuğumda bağlama; Mən gedirəm ağlama! (B.Vahabzadə).

BAĞLAMA II is. Xalq ədəbiyyatında şeir forması; qıfılbənd deyişmə. Mana bir bağlama söylə, görüm xalq aşığısan, yoxsa qondarma aşıqsan? (Dastanlar).

BAĞLAMA III is. məh. Qapı-pəncərə laylarını bərkidib saxlamaq üçün taxta parçası.

 

BAĞLAMA sözü nədir? – BAĞLAMA sozu nedir? – BAĞLAMA sözünun mənası – BAĞLAMA sozunun omonimi – BAĞLAMA sözünün omonimi – BAĞLAMA omonimi – BAĞLAMA basqa menasi var mi? – BAĞLAMA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın