BAĞIR

BAĞIR I is. köhn. Qaraciyər. Qoyunun qara bağrından bir qədər götürüb ocağa tutdu (Dastanlar).

BAĞIR II is. Ürək, qəlb. Hər gün kəndə gəlib bəylər, qazaxlar; Yazıq camaatın bağrını dağlar (S.Rüstəm).

BAĞIR III f. Bərk qışqırmaq, çığırmaq. Xaspolad bir də ucadan bağırdı (M.Hüseyn).

 

BAĞIR sözü nədir? – BAĞIR sozu nedir? – BAĞIR sözünun mənası – BAĞIR sozunun omonimi – BAĞIR sözünün omonimi – BAĞIR omonimi – BAĞIR basqa menasi var mi? – BAĞIR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın