BƏRƏ

BƏRƏ I is. Ov gözlənilən yer, pusqu yolu. Ceyranın güzgüsü; Ovçunun bərəsi; Dərənin gözüydün, ay bulaq… (M.Araz).

BƏRƏ II is. Çaylar üzərində qurulan mütəhərrik körpü, üzücü körpü, sal. …Gecə ikən bərələrlə Dnepri üzüb o biri sahilə keçmişdi (S.Qədirzadə).

BƏRƏ III is. Qoyunların sağın yeri. Qoyunları sağmaq üçün bərəyə saldılar.

 

BƏRƏ sözü nədir? – BƏRƏ sozu nedir? – BƏRƏ sözünun mənası – BƏRƏ sozunun omonimi – BƏRƏ sözünün omonimi – BƏRƏ omonimi – BƏRƏ basqa menasi var mi? – BƏRƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın