BƏLƏNMƏK

BƏLƏNMƏK I f. Bələyə bükülmək, sarğı ilə sarınmaq. Körpə əsgiyə bələndi.

BƏLƏNMƏK II f. Bulaşmaq, bulanmaq. Qənd əzilib dilə, dişə, dəhanə; Qaymaq dodaqlara bal bələnibdir (Aşıq Ələsgər).

 

BƏLƏNMƏK sözü nədir? – BƏLƏNMƏK sozu nedir? – BƏLƏNMƏK sözünun mənası – BƏLƏNMƏK sozunun omonimi – BƏLƏNMƏK sözünün omonimi – BƏLƏNMƏK omonimi – BƏLƏNMƏK basqa menasi var mi? – BƏLƏNMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın