BƏHR

BƏHR I is. [ ər. ] Musiqi vəzninin təşəkkül sistemi. Şerin üçüncü və beşinci bəndləri ayrı bəhrdədir (M.Hüseyn).

BƏHR II is. [ ər. ] köhn. Dəniz, dərya. Bir tərəfin bəhri-Xəzər; Yaşılbaş sonralar gəzər (S.Vurğun).

BƏHR III is. [ fars. ] Xeyir, səmərə, bəhər. Çəkmişik övladımızın fikrini; Ömrümüz olsa görərik bəhrini (M.Ə.Sabir).

 

BƏHR sözü nədir? – BƏHR sozu nedir? – BƏHR sözünun mənası – BƏHR sozunun omonimi – BƏHR sözünün omonimi – BƏHR omonimi – BƏHR basqa menasi var mi? – BƏHR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın