AYPARA

AYPARA I is. Bir-iki günlük ay. Göydə yanır aypara; İşıq düşür yollara (B.Vahabzadə).

AYPARA II is. köhn. Qızıl ya gümüşdən qayrılan yarımdairə (ay) şəkilli qadın bəzəyi. Çəpkənin yaxasındakı zümrüd və zəbərcəd düymələri… iki tərəfdən döşlərinə taxdığı almaz ayparalar, onu tovuz quşunun qanadları qədər bəzəmişdi (M.S.Ordubadi).

 

AYPARA sözü nədir? – AYPARA sozu nedir? – AYPARA sözünun mənası – AYPARA sozunun omonimi – AYPARA sözünün omonimi – AYPARA omonimi – AYPARA basqa menasi var mi? – AYPARA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın