AY

AY I is. astr. Planet, göy cisimlərindən biri. Ay da, göy də sarı bir heyva kimi; Durur hərəkətsiz səhərə kimi (S.Rüstəm).

AY II is. İlin bölündüyü on iki hissədən hər biri. Dolandı həftələr, dolandı aylar; Cəlal qayıtmadı o gündən bəri (S.Vurğun).

AY III nida Çağırış, müraciət, haraylama nidası. Ay qalaq-qalaq buludlar; Bir an uzaq getməyin! (M.Rahim).

 

AY sözü nədir? – AY sozu nedir? – AY sözünun mənası – AY sozunun omonimi – AY sözünün omonimi – AY omonimi – AY basqa menasi var mi? – AY sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın