AVAR

AVAR I is. Qayığı sürmək üçün kürək, qayıqçı kürəyi.

AVAR II is. Dağıstanda yaşayan xalqlardan birinin adı. Ətrafımda ləzgi, qomuq, avar, lak, tərəkəmə; Oynaq gözlər, şən dodaqlar, həpsi yabançı qəmə (A.İldırım).

AVAR III is. məh. Evlərin damına döşənən qamışaoxşar ot.

 

AVAR sözü nədir? – AVAR sozu nedir? – AVAR sözünun mənası – AVAR sozunun omonimi – AVAR sözünün omonimi – AVAR omonimi – AVAR basqa menasi var mi? – AVAR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın