KÜLFƏT

KÜLFƏT KÜLFƏT I is. [ ər. ] Ailə, oğul-uşaq. Nə lazım qardaş, kasıb adamam, bir sürü külfət sahibiyəm (N.Vəzirov). KÜLFƏT II is. [ ər. ] Arvad, əyal, həyat yoldaşı. Mən zavodda işləyən Tahirin külfətiyəm (S.Rəhman).   KÜLFƏT sözü nədir? – KÜLFƏT sozu nedir? – KÜLFƏT sözünun mənası – KÜLFƏT sozunun omonimi – KÜLFƏT sözünün omonimi […]

Read More

KÜLLÜ

KÜLLÜ KÜLLÜ I sif. Kül olan, küllənmiş. Gördüyün küllü kömbədir; bazara çıxıb qoğal olub (Ata. sözü). KÜLLÜ II sif. Çoxlu, saysız-hesabsız. Kürənin içərisində böyük sıxlığa malik küllü miqdarda potensial enerji toplanmışdı (S.İmanov).   KÜLLÜ sözü nədir? – KÜLLÜ sozu nedir? – KÜLLÜ sözünun mənası – KÜLLÜ sozunun omonimi – KÜLLÜ sözünün omonimi – KÜLLÜ omonimi […]

Read More

KÜNDƏ

KÜNDƏ KÜNDƏ I is. [ fars. ] Yaymaq və yastıqlanmaq üçün müxtəlif ölçülərdə kəsilmiş və girdə şəklə salınmış xəmir parçası. Anam həmişə kündəni xırda tutur. KÜNDƏ II is. [ fars. ] Dustaqların ayaqlarına vurulan bağ, bənd. Kündənin tozunu silin, padşahın libası bulanmasın (Ə.Haqverdiyev).   KÜNDƏ sözü nədir? – KÜNDƏ sozu nedir? – KÜNDƏ sözünun mənası […]

Read More

KÖKLƏMƏK

KÖKLƏMƏK KÖKLƏMƏK I f. Musiqi alətlərinin sazlanması. Bir də tələbələrdən birisi tarı köklədi, çəpik qalxdı (Çəmənzəminli). KÖKLƏMƏK II f. İki üzdən tikiş tikmək. Maşın tumanı yaxşı kökləyir. KÖKLƏMƏK III f. Dəbərtmək. Kişi say qoyub, ocağı kökləmişdi (Çəmənzəminli).   KÖKLƏMƏK sözü nədir? – KÖKLƏMƏK sozu nedir? – KÖKLƏMƏK sözünun mənası – KÖKLƏMƏK sozunun omonimi – KÖKLƏMƏK […]

Read More

KÖPÜK

KÖPÜK KÖPÜK I is. Bişirilən şeyin üzündə əmələ gələn qabarcıqlar. Dilbər mürəbbənin köpüyünü yığmaq üçün kəfgir gətirdi. KÖPÜK II is. Qəpik. Axı, o ki bir köpüyündən keçən deyil! (M.İbrahimov).   KÖPÜK sözü nədir? – KÖPÜK sozu nedir? – KÖPÜK sözünun mənası – KÖPÜK sozunun omonimi – KÖPÜK sözünün omonimi – KÖPÜK omonimi – KÖPÜK basqa […]

Read More

KRAN

KRAN KRAN I is. [ holl. ] Lülək. Burada krandan su şırıltı ilə axırdı (Q.İlkin). KRAN II is. [ alm. ] Ağırlıq qaldıran mexanizm. Bu körpü indiyədək tətbiq olunmamış üsulla, nəhəng kran vasitəsilə tikilir (R.Nağıyev).   KRAN sözü nədir? – KRAN sozu nedir? – KRAN sözünun mənası – KRAN sozunun omonimi – KRAN sözünün omonimi […]

Read More

KÜLÇƏ

KÜLÇƏ KÜLÇƏ I is. Filiz qırıntısı. Aslan qranit külçəsi kimi ağır və güclü idi (M.İbrahimov). KÜLÇƏ II is. Çörək, bayram çörəyi. Sağlığında badam yeməyib, külçəsinə badam vurublar (Ata. sözü).   KÜLÇƏ sözü nədir? – KÜLÇƏ sozu nedir? – KÜLÇƏ sözünun mənası – KÜLÇƏ sozunun omonimi – KÜLÇƏ sözünün omonimi – KÜLÇƏ omonimi – KÜLÇƏ basqa […]

Read More

KOMA

KOMA KOMA I is. Ev, daxma. Atasını öldürdülər, komasını yıxdılar (R.Rza). KOMA II is. Topa, yığılmış torpaq, ot, kol. Cüyür, ceyran qaça bilmir; Koma qalın, kol qalın… (O.Sarıvəlli).   KOMA sözü nədir? – KOMA sozu nedir? – KOMA sözünun mənası – KOMA sozunun omonimi – KOMA sözünün omonimi – KOMA omonimi – KOMA basqa menasi […]

Read More

KÖÇ

KÖÇ KÖÇ I is. Düşərgə, arandan dağa, dağdan arana getmə. Qoyunun üçü gəldi; Dolandı köçü gəldi (Bayatı). KÖÇ II f. Bir yerdən başqa yerə getmək; vəfat etmək. Günəş doğmamış sən; Ömürlük köçdün həyatdan (B.Azəroğlu).   KÖÇ sözü nədir? – KÖÇ sozu nedir? – KÖÇ sözünun mənası – KÖÇ sozunun omonimi – KÖÇ sözünün omonimi – […]

Read More

KÖK

KÖK KÖK I is. Ağacın rişəsi. Ağaclar kök üstə qalxır, yüksəlir; Meyvənin şirəsi rişədən gəlir (B.Vahabzadə). KÖK II is. bot. Yer kökü, uzunsov sarı bitki. Balaca kök yekəldi. Şişdi, şişdi, kökəldi (T.Elçin). KÖK III is. qram. Sözün mənalı, dəyişməyən hissəsi. Söz tərkibinə görə iki qismə ayrılır: kök və şəkilçi. KÖK IV is. məh. Nəsil, qohum-əqrəba. […]

Read More