ZİYANSIZ

ZİYANSIZ ZİYANSIZ – XEYİRSİZ Əcəb xoşxasiyyət, ziyansız heyvandır (M.Talıbov); O həmişə xeyirsiz işdən yapışır (“Azərbaycan”).     ZİYANSIZ sozunun antonimi nedir? – ZİYANSIZ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANSIZ sözünün antonimi nədir? – ZİYANSIZ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANSIZ sozunun antonimi

Read More

ZİYANLIQ

ZİYANLIQ ZİYANLIQ – XEYİRLİLİK Zəf eylədi aciz məni, qaldım əməlindən; Çəkdim nə ziyanlıq (M.Ə.Sabir); Xeyirliliyin yolunu göstərdim.     ZİYANLIQ sozunun antonimi nedir? – ZİYANLIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANLIQ sözünün antonimi nədir? – ZİYANLIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANLIQ sozunun antonimi

Read More

ZİYANLI

ZİYANLI ZİYANLI – XEYİRLİ Onlar ziyanlı qurdları və kəpənəkləri tutub yeyirlər (A.Şaiq); Onun hər bir doğru, xeyirli sözü və işi həmişə alqışla qarşılanacaqdır (Mir Cəlal).     ZİYANLI sozunun antonimi nedir? – ZİYANLI sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANLI sözünün antonimi nədir? – ZİYANLI sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANLI sozunun antonimi

Read More

ZİYANKARLIQ

ZİYANKARLIQ ZİYANKARLIQ – XEYİRXAHLIQ Vəhşilik başqa şeydir, ziyankarlıq başqa (M.Talıbov); Belə xeyirxahlıq mərhəmət deyildir (M.Talıbov).     ZİYANKARLIQ sozunun antonimi nedir? – ZİYANKARLIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANKARLIQ sözünün antonimi nədir? – ZİYANKARLIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANKARLIQ sozunun antonimi

Read More

ZİYANKAR

ZİYANKAR ZİYANKAR – XEYİRXAH Rəzil və ziyankar o adamdır ki, öz bəxtinə qürrələnir (M.Talıbov); Müəllimin xeyirxah adam olduğunu çoxdan bilirdi (M.Hüseyn).     ZİYANKAR sozunun antonimi nedir? – ZİYANKAR sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANKAR sözünün antonimi nədir? – ZİYANKAR sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANKAR sozunun antonimi

Read More

ZİYANÇILIQ

ZİYANÇILIQ ZİYANÇILIQ – XEYİRXAHLIQ Bu, ziyançılıqdan başqa bir şey deyildir (S.Rəhimov); Onun xeyirxahlığı, dünəndən bəri ürəklərində düyün bağlamış qəmi, kədəri büsbütün unutdurmuşdu (M.Hüseyn).     ZİYANÇILIQ sozunun antonimi nedir? – ZİYANÇILIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYANÇILIQ sözünün antonimi nədir? – ZİYANÇILIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYANÇILIQ sozunun antonimi

Read More

ZİYAN

ZİYAN ZİYAN – XEYİR Ziyana tələsdim, xeyrə gecikdim; Bir də bu dünyaya gələcəyəmmi? (H.Hüseynzadə).     ZİYAN sozunun antonimi nedir? – ZİYAN sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYAN sözünün antonimi nədir? – ZİYAN sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYAN sozunun antonimi

Read More

ZİYA

ZİYA ZİYA – QARANLIQ Dağların, bağların libası sarı; Günəşin də sönük ziyası sarı (A.Səhhət); Yalnız indi-indi qaranlıq evə alışan doktor qəmgin-qəmgin Badam xalaya baxdı (M.Hüseyn).     ZİYA sozunun antonimi nedir? – ZİYA sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİYA sözünün antonimi nədir? – ZİYA sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİYA sozunun antonimi

Read More

ZİRƏKLİK

ZİRƏKLİK ZİRƏKLİK – MAYMAQLIQ Öz zirəkliyi və qoçaqlığı ilə Şuşa qalasında məşhurlaşır (“Qaçaq Nəbi”); Sənin maymaqlığın ucundan biz ələ keçdik (“Ulduz”).     ZİRƏKLİK sozunun antonimi nedir? – ZİRƏKLİK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİRƏKLİK sözünün antonimi nədir? – ZİRƏKLİK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİRƏKLİK sozunun antonimi

Read More

ZİRƏK

ZİRƏK ZİRƏK – MAYMAQ Bir qədər diribaş və zirək uşaqlar mollanın xəlfəsi olardılar (H.Sarabski); Görmürsən, maymağın biridir (M.İbrahimov).     ZİRƏK sozunun antonimi nedir? – ZİRƏK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZİRƏK sözünün antonimi nədir? – ZİRƏK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZİRƏK sozunun antonimi

Read More