ATALIQ

ATALIQ I is. Ögey ata. Rusca əlifba savadımı da atalığımdan öyrənmişdim (Ə.Haqverdiyev).

ATALIQ II is. Ata üzərinə düşən borc, vəzifə. Nəsib dayı atalıq borcunu yalnız övladı yaxşı geyindirib yedirməkdə görən adamlara gülərdi (İ.Şıxlı).

 

ATALIQ sözü nədir? – ATALIQ sozu nedir? – ATALIQ sözünun mənası – ATALIQ sozunun omonimi – ATALIQ sözünün omonimi – ATALIQ omonimi – ATALIQ basqa menasi var mi? – ATALIQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın