ATƏŞ

ATƏŞ I is. [ fars. ] Od, ocaq. Payızdır, elə bil soyumuş günəş; Daha tarlalara tökməyir atəş (B.Azəroğlu).

ATƏŞ II is. [ fars. ] Tüfəng və ya topdan atəş. Tuturlar onları qafil atəşə; Gizləyir dostları qalın bir meşə (M.Rahim).

 

ATƏŞ sözü nədir? – ATƏŞ sozu nedir? – ATƏŞ sözünun mənası – ATƏŞ sozunun omonimi – ATƏŞ sözünün omonimi – ATƏŞ omonimi – ATƏŞ basqa menasi var mi? – ATƏŞ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın