AŞIRMA

AŞIRMA I is. Şalvara bənd edilən lentşəkilli qoşa bağ; şalvar asmalığı. [ Fətullayev ] …elə faytonun içindəcə uzun şinelinin üstündən bağladığı onaçılanı yana çəkdi. Aşırmasını düzəltdi (İ.Şıxlı).

AŞIRMA II is. Plovun bir növü. Bir dəfə dost-aşnasına xəbər verdi ki, hamısı cümə günü ona aşırma plova qonaqdırlar (Ə.Haqverdiyev).

 

AŞIRMA sözü nədir? – AŞIRMA sozu nedir? – AŞIRMA sözünun mənası – AŞIRMA sozunun omonimi – AŞIRMA sözünün omonimi – AŞIRMA omonimi – AŞIRMA basqa menasi var mi? – AŞIRMA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın