AŞIQ

AŞIQ I is. [ ər. ] Yaradıcılığında şairlik, nəğməkarlıq, çalğıçılıq, bədii qiraət və rəqs sənətlərini üzvi surətdə birləşdirən xalq sənətkarı.

AŞIQ II is. anat. Diz qapaqlarından çıxan oynaq sümüyü. Bozbaşı yedikdən sonra evin uşaqları, kasalara göz gəzdirərək, sümükdən aşıqları çıxarıb, bir yerə yığırdı (H.Sarabski).

AŞIQ III is. Uşaq oyunlarından birinin adı. Uşaq vaxtı küçədə aşıq oynayanda hərdənbir savaşardıq (C.Məmmədquluzadə).

 

AŞIQ sözü nədir? – AŞIQ sozu nedir? – AŞIQ sözünun mənası – AŞIQ sozunun omonimi – AŞIQ sözünün omonimi – AŞIQ omonimi – AŞIQ basqa menasi var mi? – AŞIQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın