ARXA

ARXA I is. İnsanın, heyvanın dalı, beli. Mən arxam dənizə tərəf oturdum (Anar).

ARXA II is. Kömək, havadar, dayaq. Qəribəm, yoxdu arxam; Qanadım yoxdu qalxam; Çıxam qəlbi dağlara; Bir vətən sarı baxam (Bayatı).

ARXA III is. Nəsil, əcdad. Xalqın yeddi arxa yadları ağzını açanda tərif tökür… (Mir Cəlal).

 

ARXA sözü nədir? – ARXA sozu nedir? – ARXA sözünun mənası – ARXA sozunun omonimi – ARXA sözünün omonimi – ARXA omonimi – ARXA basqa menasi var mi? – ARXA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın