ARTIRMA

ARTIRMA I is. Eyvan, balkon. O, artırmaya qədəm qoycaq gözü mənə sataşdı (S.Qədirzadə).

ARTIRMA II is. məh. Uşaq oyunlarından birinin adı.

 

ARTIRMA sözü nədir? – ARTIRMA sozu nedir? – ARTIRMA sözünun mənası – ARTIRMA sozunun omonimi – ARTIRMA sözünün omonimi – ARTIRMA omonimi – ARTIRMA basqa menasi var mi? – ARTIRMA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın