ANSAMBL

ANSAMBL I is. [ fr. ] Artistlər dəstəsi. Çalır xalq çalğı alətləri ansamblı.

ANSAMBL II is. [ fr. ] Ahəng, uyğunluq. Opera əsərinə məxsus olan bütün ünsürlər – ariya, duet, ansambl, reçitativ – “Koroğlu” operasında vardır, lakin bunların hamısı Azərbaycan musiqi folkloru qurulan muğamlar əsasında qurulmuşdur (Ü.Hacıbəyov).

 

ANSAMBL sözü nədir? – ANSAMBL sozu nedir? – ANSAMBL sözünun mənası – ANSAMBL sozunun omonimi – ANSAMBL sözünün omonimi – ANSAMBL omonimi – ANSAMBL basqa menasi var mi? – ANSAMBL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın