AMİL

AMİL I is. [ ər. ] Bir prosesin, hadisənin hərəkətverici qüvvəsi, səbəbi. 1907-ci sənədən bəri Azərbaycan türkləri arasında milli opera əmələ gəlməsinin birinci amillərindən birisinin “şəbeh” olduğu şübhəsizdir (Ü.Hacıbəyov).

AMİL II is. [ ər. ] köhn. Tacir müvəkkili, ticarət agenti. İstanbulda, Bakıda, Tiflisdə, Batumda onun amilləri var idi (Ə.Haqverdiyev).

 

AMİL sözü nədir? – AMİL sozu nedir? – AMİL sözünun mənası – AMİL sozunun omonimi – AMİL sözünün omonimi – AMİL omonimi – AMİL basqa menasi var mi? – AMİL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın