AMFİBİYA

AMFİBİYA I is. [ yun. ] zool. Həm quruda, həm də suda yaşayan heyvan.

AMFİBİYA II is. [ yun. ] tex. Quruda və suda gedən maşın (tank və ya avtomobil).

 

AMFİBİYA sözü nədir? – AMFİBİYA sozu nedir? – AMFİBİYA sözünun mənası – AMFİBİYA sozunun omonimi – AMFİBİYA sözünün omonimi – AMFİBİYA omonimi – AMFİBİYA basqa menasi var mi? – AMFİBİYA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın