AMAN

AMAN I is. [ ər. ] Əmin-amanlıq, dinclik; imkan; yardım. Get, düşmənə aman vermə davada; Batır suda, vur quruda, havada! (S.Vurğun).

AMAN II nida [ ər. ] Həyəcan, şikayət, qorxu və s. hissləri ifadə edir. Nələr gördün aman, Vaqif! Nə qansızmış zaman, Vaqif! (S.Vurğun).

 

AMAN sözü nədir? – AMAN sozu nedir? – AMAN sözünun mənası – AMAN sozunun omonimi – AMAN sözünün omonimi – AMAN omonimi – AMAN basqa menasi var mi? – AMAN sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın