ALACƏHRƏ

ALACƏHRƏ I is. zool. Kolluqlarda yaşayan, cücülərlə qidalanan sərçə fəsiləsindən bir quş.

ALACƏHRƏ II is. bot. Dağlıq yerlərdə bitən qabığı zolaq-zolaq ağac.

 

ALACƏHRƏ sözü nədir? – ALACƏHRƏ sozu nedir? – ALACƏHRƏ sözünun mənası – ALACƏHRƏ sozunun omonimi – ALACƏHRƏ sözünün omonimi – ALACƏHRƏ omonimi – ALACƏHRƏ basqa menasi var mi? – ALACƏHRƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın