AL

AL I is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Koroğlunu al dil ilə tutandı; Ölər əcəm oğlu getməz bu yerdən (Dastanlar).

AL II is. [ ər. ] Xurafata inananların təsəvvüründə canlanan, gözünə görünən mövhum surət, xəyal. Zahıya deyərdilər ki, yatma, yatsan, al anası gələr ciyərini çıxarar (H.Sarabski).

AL III sif. Qırmızı. Narın küləklər öpür sənin al bayrağını (S.Rüstəm).

AL IV f. Əl ilə götürmək; qaldırmaq; ələ keçirmək. Mənim könlümdə gül açmış əməlsən; Güc aldın sən bu eldən ey qız, ey qız (S.Rüstəm).

 

AL sözü nədir? – AL sozu nedir? – AL sözünun mənası – AL sozunun omonimi – AL sözünün omonimi – AL omonimi – AL basqa menasi var mi? – AL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın