AKTİV

AKTİV I is. [ lat. ] Müəssisənin və ya ictimai təşkilatların fəal hissəsi.

AKTİV II is. [ lat. ] mal. Mühasibatda: müəssisə və ya idarənin balansında mövcud olan bütün qiymətli şeylərindən və ya borc tələblərindən ibarət olan hissə.

AKTİV III sif. [ lat. ] dilç. Bir dildə danışanların hamısı tərəfindən başa düşülən və həmişə işlədilən (söz). Dilimizin aktiv lüğət tərkibi.

 

AKTİV sözü nədir? – AKTİV sozu nedir? – AKTİV sözünun mənası – AKTİV sozunun omonimi – AKTİV sözünün omonimi – AKTİV omonimi – AKTİV basqa menasi var mi? – AKTİV sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın