AĞARTMAQ

AĞARTMAQ I f. Açmaq. Buna bənzər bir hiss ürəyini gəzib dolaşdısa da onu ağartmadı (“Ulduz”).

AĞARTMAQ II f. Əhənglə rəngləmək. Bayramqabağı divarları ağartdılar.

 

AĞARTMAQ sözü nədir? – AĞARTMAQ sozu nedir? – AĞARTMAQ sözünun mənası – AĞARTMAQ sozunun omonimi – AĞARTMAQ sözünün omonimi – AĞARTMAQ omonimi – AĞARTMAQ basqa menasi var mi? – AĞARTMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın