AĞAC

AĞAC I is. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki. Qocalığın önündə gəncliyin utanması; Meşədə ağacların tək-tək yarpaq tökməsi; Yetkin ağlın önündə ürəyin diz çökməsi? (B.Vahabzadə).

AĞAC II is. Məsafə, ölçü (təxminən 6-7 km uzunluq ölçüsü). Babam iki günə gedərdi kənddən şəhərə, on ağac yolu (B.Azəroğlu).

 

AĞAC sözü nədir? – AĞAC sozu nedir? – AĞAC sözünun mənası – AĞAC sozunun omonimi – AĞAC sözünün omonimi – AĞAC omonimi – AĞAC basqa menasi var mi? – AĞAC sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın