AĞ I is. Ağ rəngli bez və s. parça. Firəngiz ağı çıxarda-çıxarda ciddiləşdi (B.Bayramov).

AĞ II is. Gözün buynuz təbəqəsində əmələ gələn ləkə (xəstəlik). Mən onun gözünə ağ sallam (C.Məmmədquluzadə).

AĞ III is. köhn. Tor. Dağ maralı kimi sərsəm gəzən yar; Axır rast gələrsən sən ağa qarşı (Aşıq Fətəli).

AĞ IV is. məh. Tuman və ya şalvarın orta hissəsi.

AĞ V sif. Yaxşı. Ağ gün ağardar, qara gün qaraldar (Ata. sözü).

AĞ VI sif. Rəng. Qar, süd, tabaşir rəngli. Ağ ipəkdən donlar geyir çılpaq ağaclar (O.Sarıvəlli).

AĞ VII sif. [ ər. ] Sözə qulaq asmayan, itaət etməyən. Ağanın üzünə adam hər zaman bir bürüncək üçün heç ağ olarmı? (O.Sarıvəlli).

AĞ VIII sif. Tamamilə. Bu lap ağ yalandır, – dedi. – Doğrudur, Gülyanaqovla mən bir küçədə anadan olmuşuq (Anar).

 

AĞ sözü nədir? – AĞ sozu nedir? – AĞ sözünun mənası – AĞ sozunun omonimi – AĞ sözünün omonimi – AĞ omonimi – AĞ basqa menasi var mi? – AĞ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın