ACITMAQ

ACITMAQ I f. Acı etmək, acılaşdırmaq, turşutmaq, qıcqırtmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar.

ACITMAQ II f. İncitmək, acığını tutdurmaq. Qaşqabağı, sallaq dodağı, çatılan qaşı, qırışıq alnı müəllimi lap acıtdı (Ə.Vəliyev).

 

ACITMAQ sözü nədir? – ACITMAQ sozu nedir? – ACITMAQ sözünun mənası – ACITMAQ sozunun omonimi – ACITMAQ sözünün omonimi – ACITMAQ omonimi – ACITMAQ basqa menasi var mi? – ACITMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın