AC

AC I sif. Qarnıboş, yeməyə ehtiyacı olan. Çağırma, yat, ay ac toyuq; Yuxunda çoxca darı gör! (M.Ə.Sabir).

AC II f. Aclıq hiss etmək, yemək istəmək. Göy bulağın suyunu içən kimi adam acır.

AC III sif. Həris, gözü doymayan. Sən boyda qızıl da azlıq edərdi; Xəzinə içində ac tamahlara (M.Araz).

 

 

AC sözü nədir? – AC sozu nedir? – AC sözünun mənası – AC sozunun omonimi – AC sözünün omonimi – AC omonimi – AC basqa menasi var mi? – AC sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın