HƏNA

HƏNA HƏNA I is. [ ər. ] Xına, boyaq. Ağzı piyaləsən, gərdəni mina; Nazik əllərində innabı həna (M.P.Vaqif). HƏNA II is. [ ər. ] Yersiz deyilən söz. Heç hənanın yeridir?   HƏNA sözü nədir? – HƏNA sozu nedir? – HƏNA sözünun mənası – HƏNA sozunun omonimi – HƏNA sözünün omonimi – HƏNA omonimi – HƏNA […]

Read More

HƏLİM

HƏLİM HƏLİM I is. Plovun suyu, düyü suyu; şorba. Çörəyi götürməyəcəyik, qoy dustaqlar həlim içsinlər (S.Rəhimov). HƏLİM II sif. [ ər. ] Yumşaq xasiyyətli, mülayim. Yumşaq təbiətli bu həlim insan; Deyərdin, quşa da daş ata bilməz (B.Vahabzadə).   HƏLİM sözü nədir? – HƏLİM sozu nedir? – HƏLİM sözünun mənası – HƏLİM sozunun omonimi – HƏLİM […]

Read More

HESAB

HESAB HESAB I is. [ ər. ] Haqq, intiqam. Ağlatmaz yandığım cinayət məni; Fəqət tarix səndən alacaq hesab! (M.Müşfiq). HESAB II is. [ ər. ] riyaz. Riyaziyyat fənlərindən birinin adı. Bizim hər gün hesab dərsimiz var.   HESAB sözü nədir? – HESAB sozu nedir? – HESAB sözünun mənası – HESAB sozunun omonimi – HESAB sözünün […]

Read More

HAVALI

HAVALI HAVALI I sif. Lovğa, özündən razı. Gəzirlər havalı ağalar, bəylər; Çalışır qan-tərdə naxırçı, nökər (Aşıq Ələsgər). HAVALI II sif. Əsəbi, həyəcanlı, qızğın. Görünür havalı başlar; Hər şeyi tez unudar (R.Rza). HAVALI III sif. Havası olan. İşıqlı, havalı evimdə mənim; Qəfəsə salınmış bir turacım var (H.Arif). HAVALI IV sif. Ağlını itirmiş. Sən də bilirsən ki, […]

Read More

HAVA

HAVA HAVA I [ ər. ] coğr. Yer atmosferini təşkil edən fiziki qatışıq qazlar. Boğur insan oğlunu; O yerlərin havası (S.Vurğun). HAVA II is. coğr. Müəyyən mərhələdə və müəyyən vaxt ərzində atmosferin arasıkəsilmədən dəyişilən vəziyyəti, göy. Deyirlər igiddi o nadan Nəbi; Tüfəngi havada oynadan Nəbi! (“Qaçaq Nəbi”). HAVA III is. mus. Musiqi əsərinin əsasını təşkil […]

Read More

HAL

HAL HAL I is. [ ər. ] Vəziyyət. Bizim halımıza tutuldu göylər; Buludlar belini büküb ağladı (M.Müşfiq). HAL II is. [ ər. ] qram. Sözlərin cümlədə dəyişilərək başqa sözlərlə əlaqəyə girməsini müəyyənləşdirən bir kateqoriya.   HAL sözü nədir? – HAL sozu nedir? – HAL sözünun mənası – HAL sozunun omonimi – HAL sözünün omonimi – […]

Read More

HAQQ

HAQQ HAQQ I is. [ ər. ] Hüquq, ixtiyar. Odur uşaqları narazı salan; Bu işçi gənclərin haqqını çalan (M.Müşfiq). HAQQ II is. [ ər. ] Həqiqət, ədalət, doğru. Haqq ilə nahaqqı axtaran hakim; Tapar qulaq ilə göz arasında (Aşıq Ələsgər). HAQQ III is. [ ər. ] Əməyin əvəzində alınan donluq. Bir də … palto tikənə; […]

Read More

GÜRZƏ

GÜRZƏ GÜRZƏ I is. İlanın növlərindən biri. Bu ilan gürzədir. Çox zəhərli ilandır (S.S.Axundov). GÜRZƏ II is. İçərisinə ət və ya başqa şey qoyulmuş xəmir xörəyi.   GÜRZƏ sözü nədir? – GÜRZƏ sozu nedir? – GÜRZƏ sözünun mənası – GÜRZƏ sozunun omonimi – GÜRZƏ sözünün omonimi – GÜRZƏ omonimi – GÜRZƏ basqa menasi var mi? […]

Read More

GÜNLÜK

GÜNLÜK GÜNLÜK I is. Təyin olunmuş günlərin miqdarı. Körpü olmadığından rayon mərkəzi ilə əlaqəmiz çətinləşirdi, yolumuz bir günlük uzaq düşürdü (S.Rəhman). GÜNLÜK II is. Gündən və yağışdan qorunmaq üçün şapka qabağı. Başında isə günlüyü parıldayan mahud şapka var idi (İ.Şıxlı).   GÜNLÜK sözü nədir? – GÜNLÜK sozu nedir? – GÜNLÜK sözünun mənası – GÜNLÜK sozunun […]

Read More

GÜN

GÜN GÜN I is. Planet, günəş. Gün çeşmədən çəkiləndə, naxır gəlirdi (Ə.Əylisli). GÜN II is. Səhərdən axşama qədər olan vaxt. Görürəm faşizmin ölən gününü; Görürəm bəşərin gülən gününü! (S.Rüstəm). GÜN III is. Həyat, yaşayış. Gün keçər, ağarar saçı-saqqalı; Çöldə qurdquş kimi yuvasız ölər (S.Vurğun).   GÜN sözü nədir? – GÜN sozu nedir? – GÜN sözünun […]

Read More