XƏBƏR

XƏBƏR XƏBƏR I is. [ ər. ] Məlumat. Xəbər var əqlə batan; Xəbər var qara böhtan (R.Rza). XƏBƏR II is. [ ər. ] qram. Cümlənin baş üzvlərindən biri.   XƏBƏR sözü nədir? – XƏBƏR sozu nedir? – XƏBƏR sözünun mənası – XƏBƏR sozunun omonimi – XƏBƏR sözünün omonimi – XƏBƏR omonimi – XƏBƏR basqa menasi […]

Read More

XARİC

XARİC XARİC I is. [ ər. ] Başqa ölkə. Mən evə gələndə qapını atam açdı, xaricdən qayıdandan sonra onun iş yerini dəyişiblər (M.İbrahimov). XARİC II is. [ ər. ] Dışarı, bayır, bir şeyin bayır üzü. Evin xarici daxilinə nisbətən gözəldir. XARİC III is. [ ər. ] Çıxarılma, qovulma, kənar olunma. Sədayi-musiqi etsin gərək könülləri cəzb; […]

Read More

XAR

XAR XAR I is. [ fars. ] Tikan. Gül dibini xara qoydun; Bülbülü ah-zara qoydun (Dastanlar). XAR II sif. [ fars. ] Zəlil, bimar olan. Gördüm məktəbdə biri əziz, birisi xardır (H.Billuri).   XAR sözü nədir? – XAR sozu nedir? – XAR sözünun mənası – XAR sozunun omonimi – XAR sözünün omonimi – XAR omonimi […]

Read More

XAMA

XAMA XAMA I is. Bişirilməmiş südün üzü. Qoca, südün xamasını hamıdan əvvəl nəvəsinə verərdi. XAMA II is. geol. Mədən yatağı. Kəlbəcərdə belə xamaların olduğu son zamanlar kəşf edilib.   XAMA sözü nədir? – XAMA sozu nedir? – XAMA sözünun mənası – XAMA sozunun omonimi – XAMA sözünün omonimi – XAMA omonimi – XAMA basqa menasi […]

Read More

XAM

XAM XAM I is. Dincə qoyulmuş torpaq. Rəfael əlini hələ şumlanmamış geniş xam yerlərə uzatdı və davam etdi (H.Nəzərli). XAM II is. Qoruq, müəyyən müddət otarılmayan sahə. Qərəz, uzun sözün qısası, bəylər xamda otlayan buğa kimi tutaşdılar (M.İbrahimov). XAM III is. Təcrübəsiz, naşı, adət etməmiş adam. Ay qız, bizi xam yerinə niyə qoyubsan? (İ.Şıxlı). XAM […]

Read More

XAL

XAL XAL I is. İnsan bədənində olan ləkə. Kim bilsin bu mələyin; Bu açmamış çiçəyin; Canında neçə xal var (M.Müşfiq). XAL II is. Oyunda əldə edilən hesab. “Neftçi” “Zenit”dən bir xal götürdü.   XAL sözü nədir? – XAL sozu nedir? – XAL sözünun mənası – XAL sozunun omonimi – XAL sözünün omonimi – XAL omonimi […]

Read More

HOQQA

HOQQA HOQQA I is. [ ər. ] Tiryək çəkmək üçün çaşqalı gil çubuq, qəlyan. HOQQA II is. [ ər. ] Fokus, kələk, hiylə. Bakı (su bakı) niyə gərək versin, bu nə hoqqadır düzəldiblər… (C.Gözəlov).   HOQQA sözü nədir? – HOQQA sozu nedir? – HOQQA sözünun mənası – HOQQA sozunun omonimi – HOQQA sözünün omonimi – […]

Read More

HİN

HİN HİN I is. Quş saxlanılan yer, dam. Kəkliklə dolsa da daşaltı hinlər; O yetim yuvalar inciyib, küsüb (Ağa Laçınlı). HİN II is. [ ər. ] Vaxt, zaman. Bu hində qapı döyüldü.   HİN sözü nədir? – HİN sozu nedir? – HİN sözünun mənası – HİN sozunun omonimi – HİN sözünün omonimi – HİN omonimi […]

Read More

HİM

HİM HİM I is. İşarə. Arılar ətrafda him gözləyir, him; Oxusam hamısı mənə qoşular (Ağa Laçınlı). HİM II is. Bəhanə. Şahnaz elə bir him axtarır (İ.Şıxlı). HİM III is. Bünövrə, özül, əsas. Ovsunçuyam, ovsun sallam hi mara; Bənna olsan, tərki axtar, him ara (Aşıq Ələsgər).   HİM sözü nədir? – HİM sozu nedir? – HİM […]

Read More

HƏSİR

HƏSİR HƏSİR I is. [ ər. ] Şlyapa. Bir rəssam istərəm; onun şəklini çəkə; papağı həsir (R.Rza). HƏSİR II is. [ ər. ] Lığdan toxunan palaz kimi döşənəcək. Onlar bir stəkan çay içdikdən sonra torpaq döşəmədəki həsirin üstündə uzanaraq xoruldayır və öz xorultuları ilə çayçının ürəyindəki arxayınçılığı daha da möhkəmləndirirdilər (M.İbrahimov).   HƏSİR sözü nədir? […]

Read More