KAR

KAR KAR I is. [ fars. ] İş. Bəsdir oxudun, az qala canın tələf oldu; Bu kardan əl çək (M.Ə.Sabir). KAR II is. [ fars. ] Təsir. Söz kar etmir qoduğa; Hey deyir: “inqa-inqa”… (S.Rüstəm). KAR III is. [ şot. ] coğr. Dağ yamaclarının yuxarı hissəsində buzlaq sirkindən yuxarıda taxçavari dərinlik. KAR IV sif. Eşitməyən, […]

Read More

KAFTAR

KAFTAR KAFTAR I is. [ fars. ] zool. Goreşən, xırda şeylərlə qidalanan yırtıcı. Musa kişi isə bu söhbətlərə gah sükut içində, gah böyük həyəcanla qulaq asaraq, heç dəxli olmadan çığır-bağır qoparır, ah-nalə edir, kaftardan, yalquzaqdan danışırdı (M.İbrahimov). KAFTAR II sif. [ fars. ] Qoca. Bu da dörd, bu da beş; De, danış, kaftar! (S.Vurğun).   […]

Read More

KAFEDRA

KAFEDRA KAFEDRA I is. [ yun. ] Auditoriyalarda mühazirəçi və ya məruzəçi üçün hündür yer. Məruzəçi yavaş-yavaş kafedraya qalxdı. KAFEDRA II is. [ yun. ] Ali məktəblərdə bir və ya bir neçə yaxın fəndən dərs deyən müəllim heyəti. Azərbaycan dilçiliyi kafedrası.   KAFEDRA sözü nədir? – KAFEDRA sozu nedir? – KAFEDRA sözünun mənası – KAFEDRA […]

Read More

İY

İY İY I is. Qoxu. İyi çəkən burun, darı dənləyən qulaqlar (R.Rza). İY II is. Mil, ox. Arvad dükcəni iydən çıxardıb, üstünə sacayaq qoydu ki, gecə iyə ilişən olmasın (Çəmənzəminli).   İY sözü nədir? – İY sozu nedir? – İY sözünun mənası – İY sozunun omonimi – İY sözünün omonimi – İY omonimi – İY […]

Read More

İT

İT İT I is. Ev heyvanlarından birinin adı. Yatıb arabanın kölgəsində it; Mırıldayır, bu mənim kölgəmdir, eşit (S.Rüstəm). İT II f. Yox olmaq, getmək, gözdən yayınmaq. Atlarına mindilər; Qısırdağdan ağzı yuxarı sürüb gözdən itdilər (“Qaçaq Nəbi”).   İT sözü nədir? – İT sozu nedir? – İT sözünun mənası – İT sozunun omonimi – İT sözünün […]

Read More

İŞLƏMƏK

İŞLƏMƏK İŞLƏMƏK I f. İş görmək, fəaliyyət göstərmək. Bir ay nə işlədik, nə donluq aldıq; Qəpik-quruşsuz avara qaldıq (S.Vurğun). İŞLƏMƏK II f. Mədə pozğunluğu nəticəsində tez-tez bayıra çıxmaq.   İŞLƏMƏK sözü nədir? – İŞLƏMƏK sozu nedir? – İŞLƏMƏK sözünun mənası – İŞLƏMƏK sozunun omonimi – İŞLƏMƏK sözünün omonimi – İŞLƏMƏK omonimi – İŞLƏMƏK basqa menasi […]

Read More

İŞLƏMƏ

İŞLƏMƏ İŞLƏMƏ I is. Əl işi, bəzək, ornament. Qədim işləmələrə o yeni həyat verir, onları yenidən xalqa qaytarır (“Qobustan”). İŞLƏMƏ II is. Mədə pozğunluğu ilə əlaqədar işlədilən dərman.   İŞLƏMƏ sözü nədir? – İŞLƏMƏ sozu nedir? – İŞLƏMƏ sözünun mənası – İŞLƏMƏ sozunun omonimi – İŞLƏMƏ sözünün omonimi – İŞLƏMƏ omonimi – İŞLƏMƏ basqa menasi […]

Read More

İNCİ

İNCİ İNCİ I is. Mirvari, dürr. Dedin ki, bihudə axtarmasınlar; İncini dəryada, dənizdə, şair (B.Azəroğlu). İNCİ II f. Toxunmaq, xətrinə dəymək. Dedim mən razıyam: nə inci, nə küs (B.Azəroğlu).   İNCİ sözü nədir? – İNCİ sozu nedir? – İNCİ sözünun mənası – İNCİ sozunun omonimi – İNCİ sözünün omonimi – İNCİ omonimi – İNCİ basqa […]

Read More

İKİÜZLÜ

İKİÜZLÜ İKİÜZLÜ I sif. Hər iki tərəfində üzü olan. İkiüzlü daş güzgü ona anasından yeganə yadigar idi. İKİÜZLÜ II sif. Yaltaq, riyakar. O, qorxulu bir şəxsdir, çünki ikiüzlüdür.   İKİÜZLÜ sözü nədir? – İKİÜZLÜ sozu nedir? – İKİÜZLÜ sözünun mənası – İKİÜZLÜ sozunun omonimi – İKİÜZLÜ sözünün omonimi – İKİÜZLÜ omonimi – İKİÜZLÜ basqa menasi […]

Read More

İKİBAŞLI

İKİBAŞLI İKİBAŞLI I sif. İki başı olan. Unutmadıq ikibaşlı qartal çarı; Çəkdi bizi gah aşağı, gah yuxarı (M.Müşfiq). İKİBAŞLI II zərf Eyhamlı, kinayəli. Qaraş ikibaşlı söz soruşduqda Maya da ondan incidi (M.İbrahimov).   İKİBAŞLI sözü nədir? – İKİBAŞLI sozu nedir? – İKİBAŞLI sözünun mənası – İKİBAŞLI sozunun omonimi – İKİBAŞLI sözünün omonimi – İKİBAŞLI omonimi […]

Read More