ZƏNGİN

ZƏNGİN ZƏNGİN – KASIB Mən Girdmanın zəngin adamlarını köməyə çağırmışam (M.Hüseyn); Aləmə dediklərindən mənə də, bu kasıb toxucuya da danış (Mir Cəlal). ZƏNGİN – KÖLƏ Neçin o zəngindir, mən bir köləyəm? (C.Cabbarlı). ZƏNGİN – SADƏ Onun sadə evindəki ən zəngin sərvət, böyük bir otağı doldurmuş kitablardır (M.Hüseyn).     ZƏNGİN sozunun antonimi nedir? – ZƏNGİN […]

Read More

ZƏLİLLİK

ZƏLİLLİK ZƏLİLLİK – XOŞBƏXTLİK Şadlıq ilə saxladığın aşığı; Zəlilliklə imtahana çəkirsən (Aşıq Ələsgər); Mən əslən kəndimizin, bütün xalqımızın xoşbəxtliyi ilə fəxr edirəm (Mir Cəlal).     ZƏLİLLİK sozunun antonimi nedir? – ZƏLİLLİK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏLİLLİK sözünün antonimi nədir? – ZƏLİLLİK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏLİLLİK sozunun antonimi

Read More

ZƏLİL

ZƏLİL ZƏLİL – XOŞBƏXT Bəs nə üçün başı salamat və varlı sahibkarlar yoxsul və zəlil adamlara rəhm edirlər? (M.Talıbov); Sən xoşbəxtsən, mən də üstəlik (Mir Cəlal).     ZƏLİL sozunun antonimi nedir? – ZƏLİL sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏLİL sözünün antonimi nədir? – ZƏLİL sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏLİL sozunun antonimi

Read More

ZƏQQUM

ZƏQQUM ZƏQQUM – ŞİRİN Heyif oldu yarın şirin söhbəti; Zəhərə, zəqquma, ağıya döndü (Molla Cümə).     ZƏQQUM sozunun antonimi nedir? – ZƏQQUM sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏQQUM sözünün antonimi nədir? – ZƏQQUM sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏQQUM sozunun antonimi

Read More

ZƏKALI

ZƏKALI ZƏKALI – FƏRASƏTSİZ Zəkalı adamdı. Bir dəfə eşitdiyi söz həmişəlik hafizəsində qalırdı (S.Rəhman); [Kamran:] Xudayar xan həmişə tək gəlib-gedər. Bu dəfə o, fərasətsiz oğlu Firidun xanı da özü ilə gətirir (Ə.Haqverdiyev).     ZƏKALI sozunun antonimi nedir? – ZƏKALI sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏKALI sözünün antonimi nədir? – ZƏKALI sözünün antonimi haqqında məlumat […]

Read More

ZƏİFLƏR

ZƏİFLƏR ZƏİFLƏR – GÜCLÜLƏR Axırda zəiflər yavaşca başlayırlar əkilməyə və güclülər, yəni dəstə sahibləri qalırlar məclisdə (C.Məmmədquluzadə).     ZƏİFLƏR sozunun antonimi nedir? – ZƏİFLƏR sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏİFLƏR sözünün antonimi nədir? – ZƏİFLƏR sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏİFLƏR sozunun antonimi

Read More

ZƏİFLƏMƏK

ZƏİFLƏMƏK ZƏİFLƏMƏK – GÜCLƏNMƏK Mal azalmış, alver zəifləmişdi (Ə.Vəliyev); Sonanın hıçqırığı gücləndi (Ə.Cəfərzadə).     ZƏİFLƏMƏK sozunun antonimi nedir? – ZƏİFLƏMƏK sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏİFLƏMƏK sözünün antonimi nədir? – ZƏİFLƏMƏK sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏİFLƏMƏK sozunun antonimi

Read More

ZƏİF

ZƏİF ZƏİF – GUR Qızcığazın zəif səsini eşitdim (M.Talıbov); Xeyli keçdikdən sonra içəridən bir qadının gur səsi eşidildi (C.Əmirov). ZƏİF – TUTARLI Yetər məni eylədin təbliğ və sandın zəif (S.Rüstəm); Ancaq buna dair əlində hələ tutarlı sübut yox idi (C.Əmirov).     ZƏİF sozunun antonimi nedir? – ZƏİF sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏİF sözünün […]

Read More

ZƏHMLİ

ZƏHMLİ ZƏHMLİ – MÜLAYİM Aslan müəllim zəhmli bir adam idi (İ.Əfəndiyev); Sizi inandırıram ki, bütün Bakıda mənim kimi mülayim xasiyyətli, dostluqda sədaqətli kişi tək-tək tapılar (C.Əmirov).     ZƏHMLİ sozunun antonimi nedir? – ZƏHMLİ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏHMLİ sözünün antonimi nədir? – ZƏHMLİ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏHMLİ sozunun antonimi

Read More

ZƏHMƏTSEVƏR

ZƏHMƏTSEVƏR ZƏHMƏTSEVƏR – MÜFTƏXOR Ata-anası kimi zəhmətsevərdi (M.İbrahimov); Özgənin zəhməti ilə çörək yeyənlərə müftəxor deyərlər (Ə.Haqverdiyev).     ZƏHMƏTSEVƏR sozunun antonimi nedir? – ZƏHMƏTSEVƏR sozunun antonimi haqqinda melumat – ZƏHMƏTSEVƏR sözünün antonimi nədir? – ZƏHMƏTSEVƏR sözünün antonimi haqqında məlumat – ZƏHMƏTSEVƏR sozunun antonimi

Read More