ABAD

ABAD sif. [ fars. ] 1. Müntəzəm və çoxlu tikintisi, yaşayış üçün hər cür şəraiti olan; şen. Abad şəhər. Abad kənd. – Söylədiyimiz dövrdə İçərişəhər abad deyildi. H.Sarabski. Abad, gözəl şəhərimiz sülhün böyük dastanıdır. N.Rəfibəyli. // Ümumiyyətlə, yaxşı, müntəzəm, səliqəli, mədəni, yaxud yaxşı təchiz və təmin olunmuş, yaxşı vəziyyətdə olan.□ Abad edilmək – bax abadlaşdırılmaq.Abad […]

Read More

ABA

ABA is. [ ər. “əb” söz. cəmi] Atalar, atababa.□ Abavü əcdad – ata-babalar, əcdad, nəsil, babalar. Mərhum Mirzə Cəmal öz tarixində Pənah Əli xanın abavü əcdadı şənində belə yazır… F.Köçərli.     ABA nədir? – ABA nedir? – ABA sözünün mənası – ABA sozunun menasi – ABA nə deməkdir? – ABA ne demekdir? – ABA […]

Read More

AB-HAVALI

AB-HAVALI sif. Yaxşı iqlimi olan, səfalı. Təbiətcə zəngin, ab-havalı və sakit bir yerə getmək qərarına gələn Şamil də Araz ilə Günəşin olduğu həmin kəndə gəlib çıxdı. A.Şaiq.     AB-HAVALI nədir? – AB-HAVALI nedir? – AB-HAVALI sözünün mənası – AB-HAVALI sozunun menasi – AB-HAVALI nə deməkdir? – AB-HAVALI ne demekdir? – AB-HAVALI sözünün izahı – […]

Read More

AB-HAVA

AB-HAVA is. [ fars. ab və ər. həva] Bir yerin, ölkənin iqlimi, təbiət (su, hava, isti-soyuqluq) cəhətdən vəziyyəti. Firontək iddiayə düşsəm nə əcəb; Çox zövqlidir abü həvası Misrin. S.Ə.Şirvani. [Şeyx Sənan:] İştə Qafqaz! Səfalı bir məva; Allah, Allah, nədir bu abü həva! H.Cavid.     AB-HAVA nədir? – AB-HAVA nedir? – AB-HAVA sözünün mənası – […]

Read More

AB

AB is. [ fars. ] klas. 1. Su.□ Abi-bəqa – bax abi-həyat.Abi-heyvan(i) – bax abi-həyat. Əzib ləli qatıb abi-heyvana; Qənd ilə yoğurub dil-dodaq çəkib. Q.Zakir. Abihəyat – həyat suyu, dirilik suyu (əfsanələrə görə, guya zülmətdə bir çeşmənin suyu olub, onu içənlər heç ölməzlərmiş). Külli Qarabağın abi-həyatı; Nərmü nazik bayatıdır, bayatı. M.V.Vidadi. Ölümümdür mənim ol ruhi-rəvansız […]

Read More

A₁

A₁ Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C.Məmmədquluzadə.     A₁ nədir? – A₁ nedir? – A₁ sözünün mənası – A₁ sozunun menasi – A₁ nə deməkdir? – A₁ ne demekdir? – A₁ sözünün izahı – A₁ sozunun izahi – A₁ sözünün istifadəsi – sozunun […]

Read More

A₂

A₂ nida. 1. Sözlərə qoşularaq çağırış, xitab, müraciət bildirir. A dostlar! A başına dönüm! A balam! – [Murov:] A kişi, mən səni üç gecədir axtarıram. M.F.Axundzadə. A quşlarım, getməyin; Məni qəmgin etməyin! A.Səhhət. [Ağabacı:] Nə eləyim, a Məşədi Püstə bacı! Kişi qocalıb yavaş-yavaş əldən düşür. H.Sarabski. // Eyni mənada bəzən cümlənin ortasında işlənir. Baxsanız a, […]

Read More