ZOTİ

ZOTİ (Sabirabad) yumruq, dürtmə. – O vaxtdarı gəlif vergini isdiyirdi, vermiyəndə boynunnan bir zoti də vırardı

Read More

ZORVA

ZORVA (Şəki, Tovuz) zorba, böyük, iri. – O mənnən çox zorvadı (Şəki)

Read More

ZORUX

ZORUX (Çənbərək, Qazax) tənbəl. – Zorux Hümbət axşamatan cöyüzün kölgöyündə yaterdı (Çənbərək)

Read More

ZORTDAMMAX

ZORTDAMMAX (Cəbrayıl, Mingəçevir) acıqlanmaq, üstünə qışqırmaq . – Sən nə zortdanısaη mə:m üsdümə? (Cəbrayıl)

Read More

ZORT

ZORT (Gədəbəy) qaba, kobud (adam). – Zort adamı dindirməsəη hamısınnan yaxşıdı

Read More