ZULLAMAĞ

ZULLAMAĞ I (Xaçmaz, Quba) bax zollamağ. – Güni zulla (Xaçmaz) II (Quba) atmaq, tullamaq. – Al bunu, zulla bayıra gidsün

Read More

ZUL

ZUL I (Xaçmaz) bax zol IV II (Xaçmaz, Meğri) bax zol II. – Ağaquli mq: altı zul gamış göni göndərmişdi (Meğri); – İnegin derisinnən bir neçə çaruğluğ zul mənə çatdi (Xaçmaz)

Read More

ZUĞ

ZUĞ (Çənbərək) paya. – Çəpərdən zuğları çəkif çıxarıf, uşaxlar yandırıflar

Read More

ZOZAN

ZOZAN I (Göyçay) çoxdanışan. – Deyillər zozandı, danışğandı II (Zəngibasar) uzun. – Bu zozan arvat kim idi bellə?

Read More