ZÜGOYLU

ZÜGOYLU (Basarkeçər) üzüaşağı. – Maşın zügoylu gedir, qavağına daş qoy

Read More

ZÜBÜDƏ

ZÜBÜDƏ (Kürdəmir, Oğuz) tamamilə, büsbütün. – Hu didix’ləri söz zübüdə yalandı (Oğuz)

Read More

ZÜBBƏ

ZÜBBƏ (Şəki) seçmə, seçilmiş. – Ən zübbələrini mişo:l yiyitdi

Read More

ZURUP

ZURUP (Oğuz) cır armud. – Zurup gəlir yetişir, qalır, onda yiməli olur Zuza çəkmağ (Tabasaran) – ulamaq. – Cənəvər zuza çəkədü

Read More

ZURUĞ

ZURUĞ (Zəngibasar) tikanlı bitki növü. – Zuruğ heyvani kökəldey

Read More