ab

ab : is. [fars.] klas. Su. _ Abi-bəqa –b a x abi-həyat. Abi-heyvan(i) – b a x abihəyat.Əzib ləli qatıb abi-heyvana; Qəndilə yoğurub dil-dodaq çəkib. Q.Zakir. Abihəyat– həyat suyu, dirilik suyu (əfsanələrəgörə, guya zülmətdə bir çeşmənin suyuolub, onu içənlər heç ölməzlərmiş). KülliQarabağın abi-həyatı; Nərmü nazik bayatıdır,bayatı. M.V.Vidadi. Ölümümdür mənimol ruhi-rəvansız bu gecə; Gər içəm badeyigülgünyerinə […]

Read More

a

a₁ : Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi.Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilindəçox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir.C.Məmmədquluzadə.

Read More